Netti Bed

För personer som enbart kan mobiliseras i liggande position

Netti Bed baseras på Netti III ramen med längd och bredd anpassad utifrån behov. Netti Bed är tillgänglig i många olika konfigurationer, exempelvis två eller tredelad understödsyta och elektriska funktioner.

Netti Bed 
Sittbredd i mm: 400, 430, 500, 550, 600, 650, 700, 750 mm
Optional sitsbreddflexibilitet i mm:-
Sittdjup i mm (justerbar i 25 mm steg):-
Möjliga rygghöjder i mm:-
Möjlig sitthöjd uppmätt till sittplattan i mm:750 mm
Max. användarvikt:90 / 125 kg
Max. användarvikt för biltransport:-
Tilt:-9° - +16°
Ryggvinkel:-
Bredd läggs till sätet med standardhjul:60 mm
Benstödslängd med standardbenstöd i mm:-
Armstödets höjd (från sittplatta till armstöd) i mm:-Dokument