Neonatal

Neonatalvården ligger oss varmt om hjärtat och vi erbjuder avancerad medicinteknisk utrustning, så som transportkuvöser, gasblandare och vätskevärmare.

Vi tillhandahåller även flera olika förbrukningsprodukter för neonatalvården som t.ex. hörselskydd, ögonskydd och identitetsband.

Medicinteknik

Transportkuvös

Förbrukning

Förbrukning

Förbrukning neonatal

Hygien

safedon, hygiensystem, nitrilhandske, blå, sjukhus, sjukvård

Identitetsband

Neonatal