Välkommen till L&B Medical AB

Nyheter

Safedon

Safedon hygiensystem

Vi lanserar nu Safedon Hygiensystem! Ett system där du får ut en handske i taget, utan att riskera kontaminering av förpackningens övriga handskar.

  • Minskar risken för vårdrellaterade infektioner
  • Minskat svinn
  • Alltid rena handskar ur kartongen
  • Minskad miljöpåverkan