L & B Medical AB är en del av koncernbolaget L & B Medical AS som består av flera bolag som är verksamma inom medicinsk teknik och sjukvårdsprodukter i Norge och Sverige. Koncernen omsätter ca 70 milj. SEK.

L & B Medical AB har levererat avancerade medicintekniska produkter och engångsmaterial till hjälpmedelscentraler och den svenska sjukvården i över 30 år. Vi är ett grossistföretag som är specialiserade inom produktområden som hjälpmedel för funktionshindrade, patientidentifikation (ID-band & Skrivare), operationsinstrument, sterila säkerhetsprodukter och rena engångsprodukter som används inom operationsverksamheten.

Inom området avancerad medicinteknisk utrustning har vi över 40 års erfarenhet av att leverera medicinteknisk utrustning till den svenska sjukvården. Vi är specialiserade inom neonataltransport, MR kuvöser och förbrukningsmaterial till neonatalvård.

Verksamheten har sitt huvudkontor i Täby där vår administration, kundservice, rådgivning, teknisk support, lager och distribution också är baserat.

Produkterna utvecklas och tillverkas av ledande internationella tillverkare över hela världen och en del av produkterna tillverkas lokalt av svensk industri i Bredaryd, Småland.

Aktuella samarbetsavtal i Sverige: 
Vi har avtal om att leverera medicintekniska produkter och sjukvårdsmaterial och/eller hjälpmedel med samtliga regioner i Sverige.

L & B Medical AB ägs sedan 2011 av Norska Pemco-koncernen