L&B Medical AB är verksamt inom hjälpmedel, medicinsk teknik och sjukvårdsprodukter i Sverige.

Vi är ett företag som är specialiserade inom hjälpmedel till personer med funktionsvariation och har elrullstolar, manuella komfortrullstolar, anpassade bilbarnstolar med mera i vårt sortiment.

Inom området sjukvård erbjuder vi patientidentifikation (ID-band & Skrivare), operationsinstrument, sterila säkerhetsprodukter och rena engångshandskar i ett patenterat hygiensystem som minskar risken för kontaminerade handskar och svinn.

Vi har lång erfarenhet inom området avancerad medicinteknisk utrustning och erbjuder service och leverans av medicinteknisk utrustning till den svenska sjukvården och är specialiserade inom neonataltransport, neonatalventilation och MR kuvöser.

Verksamheten har sitt huvudkontor i Täby där vår försäljning, administration, kundservice, rådgivning, teknisk support, lager och distribution är baserat.

Produkterna utvecklas och tillverkas av ledande internationella tillverkare i framför allt Europa och en del av produkterna tillverkas lokalt av svensk industri i Bredaryd, Småland.

Aktuella samarbetsavtal i Sverige
Vi har avtal om att leverera hjälpmedel, medicintekniska produkter och sjukvårdsmaterial med samtliga regioner i Sverige.

L&B ingår i det Norska investeringsföretaget Pemcos portfölj sedan 2011 och ingår sedan 2020 i underkoncernen Kemetyl Group vilken har en årsomsättning om strax över 1 miljard.