Sky

demo

Säkerhet

Kvalité

Omtanke

På L&B Medical är vi ett engagerat gäng som dagligdags arbetar med och värnar innovativa och omtänksamma lösningar inom områdena, hjälpmedel och medicinteknik med inriktning på funktionsvariation, neonatalvård och säkerhet. I det har vi engångsmaterial till sjukvård, ett unikt hygiensystem som minskar risken för smittspridning och onödiga infektioner, patientidentifikation samt instrument och annan steril utrustning som används vid operationer med mera. Som grossistföretag tillhandahåller och marknadsför vi produkter inom områdena hjälpmedel och elrullstolar, neonatalprodukter, patientidentifikation, hygiensystem och sterila operationsartiklar.

Hos oss tror vi på att olika bakgrund och erfarenhet stärker och leder till något utöver det vanliga. Därför arbetar vi som har lång erfarenhet från branschen, vi som har både praktisk erfarenhet från sjukvård och som anhöriga, tillsammans med oss som har ett helt annat förflutet. Vi hjälps åt och är mycket måna om att ”hugga i” för att hålla högsta kvalitet i det vi lovar samt lägger stor omtanke i varje produkt och leverans.

Safedon

Safedon hygiensystem

Vi lanserar nu Safedon Hygiensystem! Ett system där du får ut en handske i taget, utan att riskera kontaminering av förpackningens övriga handskar.

  • Minskar risken för vårdrellaterade infektioner
  • Minskat svinn
  • Alltid rena handskar ur kartongen
  • Minskad miljöpåverkan

Produkter

Hjälpmedel

Patientidentifikation

Operationsartiklar

Hygiensystem

neonatal

Transportkuvös

MR-kuvös

MR-kuvös

neo2blend

Gasblandare

blodvarmare

Blod- & Vätskevärmare

sugkyrett, abort, gynekolog, material, mottagning, sjukhus

Gynekologi

MR-kuvös

Övrig sjukvård