Netti V

NÄR INSTÄLLNINGEN HAR BETYDELSE

Netti V har många justeringsmöjligheter för en perfekt passform. Trots förändringar i användarens kroppsmått och/eller funktionsnivå finns det inget behov av att byta till en annan rullstol.

  • Flexibelt sitsdjup och bredd
  • Flexibel sitthöjd
  • Perfekt balanseringspunkt
  • Inbyggd möjlighet till benabduktion
  • Unik anpassning till bålen

Denna innovativa design gör det enkelt att anpassa stolen till ändrade användarbehov eller nya användare – ofta även utan att behöva lägga till nya tillbehör.

Netti V
Sittbredd:350 mm (-400 mm),
400 mm (-450 mm),
450 mm (-500 mm),
500 mm (-550 mm)
Totalbredd med standardhjul (24+7"):Sittbredd + 190 mm
Möjlig sitthöjd från golv till sitsplatta:345 - 514 mm
Sittdjup:375 - 550 mm
Rygghöjd:515 - 613 mm
Max. användarvikt:136 kg
Max. användarvikt för biltransport:136 kg
Tilt:-3° - +30°
Ryggvinkel:90° - 125°
Armstödets höjd (från sittplatta till armstöd):185 - 325 mm
Total längd - med ryggstöd och benstöd i vertikalt läge
och säte i horisontellt läge:
1,000 - 1,200 mm
Transportlängd utan benstöd:780 mm
Svängradie, med benstöd i vertikalt läge:666 - 702 mm
Krocktestad:Enligt ISO-7176-19:2022