Netti 450 T

Under de senaste åren har vi sett en ökande efterfrågan på lösningar för bariatriska användare. Våra erfarna tekniker och tekniska konsulter kan anpassa rullstolar för att tillgodose de flesta behov. Vi kan till exempel leverera förstärkta rullstolar med sittbredder upp till och över 100 cm och för en användarvikt upp till 450 kg. Denna 450 T har elektrisk- tilt och ryggvinkling samt elektriska benstöd.

För bariatriska användare är det av stor vikt att ryggen och sittenheten kan justeras till olika kroppsformer då många stora användare kommer att få problem med vanliga sittlösningar. Netti Seating System är utformat både för att hantera hög användarvikt och optimal tryckfördelning.

Sittbredd upp till 1000 mm
Brukarvikt upp till 450 kg
Tilt, ben- och ryggstöd är elektriskt styrda
Netti 450 T
Sittbredd i mm:500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 mm
Optional sitsbreddflexibilitet i mm:-
Sittdjup i mm (justerbar i 25 mm steg):495 - 620 mm
Möjliga rygghöjder i mm:550 mm
Möjlig sitthöjd uppmätt till sittplattan i mm:430 mm
Max. användarvikt:450 kg
Max. användarvikt för biltransport:-
Tilt:-6° - +12°
Ryggvinkel:40°
Bredd läggs till sätet med standardhjul:200 mm
Benstödslängd med standardbenstöd i mm:320 - 680 mm
Armstödets höjd (från sittplatta till armstöd) i mm:185 - 325 mm


Dokument