NeonatalMedicinteknik – Neo2 Blend

Neo2 Blend

NEO2 BLEND

Gasblandare – Lågflöde från 1 till 26 LPM för Neonatal, Barn och Vuxen

Spara tid, miljö, gas och pengar!

Den unika möjligheten att enkelt och snabbt kunna stänga av bleedflödet då blandaren inte används spar flera miljoner liter gas per blandare och år!
> Vid ett ingångstryck om 4,5 bar så läcker en vanlig lågflödesblandare 5L/min vilket blir ca 2 628 000 liter per år*. Neo2 Blends mycket lättanvända avstängningsfunktion förhindrar detta.

Gasblandare i standardutföranden (individuella specifikationer kan göras på beställning)

ArtnrBeskrivningFlödesmätare
vänster
LPM
Flödesmätare
höger
LPM
2003FFEUNEO2 Blender, Lågflöde, 15 & 3 LPM Flödesmätare153
2003FFE5NEO2 Blender, Lågflöde, dubbla 15 LPM Flödesmätare1515
2003FFE1NEO2 Blender, Lågflöde,15 & 1 LPM Flödesmätare151
2003FFHNEO2 Blender, Lågflöde, 26 & 8 LPM Flödesmätare268

Fästen

1417Klove, Universal med stort slitsfäste
2013BFäste för montering på droppställning (25,4 mm)

Gasslang O2

2022Gasslang O2 slang, beställ i valfri längd, beställes per dm. OBS: Välj till slangkoppling nedan
2028Slangkoppling med montering O2 rak hane + NIST-koppling
2029Slangkoppling med montering O2 vinklad hane + NIST-koppling

Gasslang LUFT

2025Gasslang LUFT slang, beställ i valfri längd, beställes per dm. OBS: Välj till slangkoppling nedan
2026Slangkoppling med montering LUFT rak hane + NIST-koppling
2027Slangkoppling med montering LUFT vinklad hane + NIST-koppling


Dokument