idband, identitetsband, sjukvård, identifiering, id, blå, blått, scanband, termoskrivare

Identitetsband för identifiering av patienter på sjukhus