Identitetsband, nyfödd, prematur, barn

Identitetsband Neonatal 524-11-PDD för identifiering av nyfödda barn och prematurer