idband, identitetsband, namnband, sjukhus, identifiering, prematur, BB, id-band, 825, safeguard

identitetsband safeguard för barn och ungdomar