instrumentunderlägg, instrumentskydd, kirurgiska, instrument, skalpell, sutur, autoklav, sterilisering, steril, säkerhet, sjukvård, operation, operationssal

instrumentunderlägg Tray Pad för skyddande av kirurgiska instrument vid operation och sterilisering