huvudstod

Huvudstöd för komfortrullstol eller elrullstol