Bubbelslang ftalatfri

Bubbelslang för egen anpassning; CE
Slangen är ett halvfabrikat som levereras högren på rulle. Från rullen kapar, anpassar och konfektionerar användaren/tillverkaren själv slangen till färdig produkt. Den passar till anslutningar med en diameter mellan 5-11 mm och kan användas i vaccum/undertryck upp till 560mm HG. Slangen är CE märkt – klass IIa – avsedd för
engångsanvändning.

Användningsområden
Avsedda huvudsakliga användningsområden är som
syrgasslang, sug-, dränage-, kopplings- och anslutningsslang i icke steriliserat eller steriliserat utförande.