MR-Kuvös

nomag® IC ADVANCED – Kuvös för magnetkameraundersökning av spädbarn

Undersökningar, som kräver magnetkamera går nu att göra på de allra minsta patienterna med bibehållen säkerhet och specialkonstruerade spolar för optimal bildkvalitet.

Barnet förbereds redan på avdelningen och läggs till rätta i MR-kuvösen. Behovsanpassad omgivningstemperatur och fuktnivå optimerar skyddet för barnet under transport och undersökning. Undersökningen blir skonsam för det sjuka, sköra barnet och detta med minimal personalhantering.

Att kunna välja magnetkamera även för de minsta barnen är en stor vinst för barnet, då de då slipper utsättas för röntgenstrålning.

Kategori:

Undersökningar, som kräver magnetkamera går nu att göra på de allra minsta patienterna med bibehållen säkerhet och specialkonstruerade spolar för optimal bildkvalitet. Barnet förbereds redan på avdelningen och läggs till rätta i MR-kuvösen. Behovsanpassad omgivningstemperatur och fuktnivå optimerar skyddet för barnet under transport och undersökning.

☀ Risken för hypotermi och vätskeförluster minimeras
☀ Värme och fukt regleras efter barnets behov
☀ Behovet av sedering minskar och rutinmässig anestesi reduceras kraftigt
☀ Optimerat arbetsflöde
☀ Fler undersökningar kan göras på kortare tid

Tack vare dess individuella temperatur- och luftfuktighetsreglering och minskat behov av anestesi uppfyller kuvössystemet nomag®IC ADVANCED för MR-diagnostik de högsta kraven som ställs inom neonatalvården