Extern länk

Monidrop®W

Monidrop®W & IV Screen™

Droppräknare med fjärruppkoppling – för mer exakta intravenösa infusioner, förbättrad patientsäkerhet och tidsbesparingar

Funktioner
Visning av infusionshastighet [ml / tim]
Visning av infunderad volym [ml]
Förfluten tid [tim: min]
Visuellt- och/eller audiellt larm vid:
– Stoppad Infusion
– Infusionshastighet över 1200 ml / tim
– Låg batterinivå
– Meddelande ljud vid PÅ / AV-stängning
Visar batterinivå
Trådlös dataöverföring (wi-fi)
OBS! Enheten mäter och visar
infusions- / dropphastighet, men justerar den inte

IV Screen™ visar status på alla avdelningens pågående infusioner med Monidrop®W

IV Screen™ är en mjukvara som kan instaleras på valfri skärm platta eller mobiltelefon

Kategori: