Operationsmaterial

Här finner du operationsprodukter som t.ex. lamphandtagsskydd, hudmarkeringspennor och slangar.

De flesta produkterna är sterilförpackade, men vi tillhandahåller även osterila produkter för användning på operation eller pre-op.