Monidor IV-Screen

Nyhet:
Monidrop lanseras nu i Sverige!

Droppräknare med fjärrövervakning och tydlig display!

  • Spar tid och förenklar inställning av dropptakt där volym syns direkt på displayen.
  • Minskat behov av patientbesök för kontroll av dropptakt ger minskad smittspridning, minskad störning av patienter under vila/sömn samt tidseffektivisering för personal.