magnetplatta, magna, drape, magnadrape, devon, autoklav, steril, operation, operationssal, ingrepp, säkerhet, kirurgiska, instrument

Magnetplatta för kirurgiska instrument under operation