Diatermirengörare Tipolisher för rengöring av kirurgiska instrument vid operation