Tipolisher, tippolisher, diatermi, intrument, rengörare, skalpell, operation, säkerhet

Diatermirengörare Tipolisher för rengöring av kirurgiska instrument vid operation