engångsbruk, sjukvårdsmaterial, operation, op, operationsrum, läkare, doktor

Produkten får endast användas en gång!