neonatal

Neonatal transportkuvös för transport av för tidigt födda barn mellan sjukhus med ambulans, helikopter eller flygplan