transportkuvos mansell

Kuvös för neonataltransport, hög kvalité och byggd för barnets bästa med extra ljuddämpning och mycket bra åtkomst. För transport med helikopter, flyg eller ambulans